Dodatkowe informacje

blog
Dodatkowe informacje

Maski “URBAN’ER” są produktami profilaktycznymi. Wykonane są z materiałów bezpiecznych w użytkowaniu. Maski są wyrobem stanowiącym osłonę nosa oraz ust. Produkty mogą być używane przez osoby prywatne w celu zmniejszenia dyskomfortu spowodowanego działaniem nietoksycznych cząstek tam gdzie ich stężenie nie przekracza dopuszczalnej normy oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się drobnoustrójów chorobotwórczych poprzez zwiększenie higieny (bariera przed bezpośrednim dotknięciem błon śluzowych zanieczyszczoną dłonią) i/lub ograniczenie emisji czynników zakaźnych drogą kropelkową (np. podczas mowy, kaszlu czy kichania). Maski “URBAN’ER” nie są środkami ochrony indywidualnej w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/425, ani wyrobami medycznymi w rozumieniu dyrektywy 93/42/EWG oraz rozporządzenia (UE) 2017/745). Produkty nie są poddawane procedurom oceny zgodności, w związku z tym nie powinny być wykorzystywane do celów zawodowych w sytuacji narażenia pracownika na czynniki szkodliwe wnikające do organizmu drogą inhalacyjną. Przed użyciem maski “URBAN’ER” należy szczegółowo zapoznać się z dołączoną do zestawu instrukcją użytkowania.