Blog

blog
Jony srebra w filtrach – zastosowanie
4F5B4176-Edit

Zastosowanie tego pierwiastka z grupy metali ma szerszy wymiar, nie tylko w wytwórstwie, przemyśle czy nauce. Jony srebra doskonale sprawdzają się bowiem jako środek antybakteryjny, przeciwwirusowy i grzybobójczy w filrach do masek. Co warto o nich wiedzieć? 

 

Srebro: właściwości i zastosowanie

Błyskawiczna powtórka z lekcji chemii: srebro (łac. Argentum, Ag) to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Charakteryzuje się srebrzystobiałą barwą ze lśniącym połyskiem, posiada wysoką przewodność elektryczną i termiczną, a zarazem dość niską czułość na światło, pod wpływem którego szybko ulega rozkładowi. Nie reaguje z wodą czy powietrzem. Pierwiastkowe srebro jest świetnym katalizatorem. W przyrodzie najczęściej występuje w stanie wolnym, a także w minerałach. Zazwyczaj wydobywa się je z domieszką rud miedzi, złota, ołowiu i cynku. W skorupie ziemskiej jest go kilkanaście razy więcej niż złota. Do czołowych producentów srebra na świecie należy Meksyk, a w Europie, co ciekawe, Polska. 

 

Srebro najczęściej znajduje zastosowanie jako metal szlachetny. W stopie z miedzią jest używane do produkcji biżuterii, naczyń czy sztućców. Służy także do wyrabiania niektórych instrumentów muzycznych. Ze względu na bardzo dobrą przewodność elektryczną srebro stosuje się również w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto jest często wykorzystywane w fotografii, w postaci azotanu srebra. Znajduje także zastosowanie w produkcji ogniw fotowoltaicznych czy luster. Coraz częściej jednak naukowcy zwracają uwagę na medyczne wykorzystywanie srebra, a szczególnie jego jonów. 

 

Srebro w medycynie i ochronie zdrowia

Jego lecznicze właściwości odkryto już w starożytności, gdy używano go do dezynfekcji i zachowania trwałości wody pitnej. Właśnie z tego metalu wyrabiano naczynia służące do picia, by ochronić się w ten sposób przed ewentualnymi zarazami. Nawet Hipokrates postrzegał srebro jako pierwiastek posiadający właściwości uzdrawiające i zapobiegające wielu chorobom. Upowszechnienie srebra jako środka przeciwbakteryjnego nastąpiło jednak dopiero w XIX wieku. Roztworu azotanu srebra używano np. w celu ochrony noworodków przed infekcjami. 

 

W XX wieku w Stanach Zjednoczonych oficjalnie zatwierdzono tzw. srebrno koloidalne jako środek do leczenia ran. Wykorzystywano je także do leczenia różnego rodzaju poparzeń. Dopiero odkrycie penicyliny i antybiotyków zahamowało nieco zastosowanie srebra jako środka antybakteryjnego. Dalszy rozwój badań nad medycznym wykorzystywaniem metalu nastąpił już po II wojnie światowej. Obecnie związki srebra używane są w medycynie znacznie częściej i w większym stopniu niż jakikolwiek inny metal szlachetny o właściwościach przeciwbakteryjnych. 

 

Srebro nie jest powszechnie zaliczane do mikroelementów, które zapewniają człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie, aczkolwiek zaobserwowano, iż jego spadek poniżej 0,001% masy ciała może wywołać osłabienie mechanizmu odpornościowego i zwiększać podatność na choroby powodowane wirusami, grzybami lub bakteriami. 

 

Jony srebra – jak eliminują bakterie i wirusy? 

Kluczowe w skutecznym zatrzymywaniu drobnoustrojów są tzw. jony srebra, które coraz częściej wykorzystywane są w produkcji filtrów do masek. Srebro w postaci zjonizowanej (Ag+) jest wyjątkowo reaktywne i wykazuje bardzo dobrą zdolność do wiązania się z białkami mikroorganizmów, co z kolei powoduje zmiany w strukturze ścian i błon komórkowych bakterii. Aby lepiej wytłumaczyć zastosowanie jonów srebra, najpierw przyjrzymy się budowie samych bakterii. 

 

Ich ściana komórkowa posiada skomplikowany układ chemiczny zbudowany głównie z cukrów, tłuszczów i peptydów. Głównych składnikiem ścian jest tzw. peptydogliken (mureina), który składa się z długich łańcuchów cukrowych połączonych ze sobą poprzez krótkie mostki peptydowe aminokwasów. Jednym z nich jest cysteina, która zawiera reaktywną grupę tiolową (-SH). Dzięki właśnie tym grupom cząsteczki cysteiny łączą się i tworzą kolejne łańcuchy odpowiedzialne za stabilność struktur drobnoustrojów. 

 

Więcej o medycznych właściwościach jonów srebra: artykuł

 

W tym momencie swój „kontratak” rozpoczynają właśnie jony srebra. Absorbowany na powierzchni jonów tlen atomowy czynnie reaguje z grupami tiolowymi otaczającymi powierzchnię bakterii lub wirusów. Kationy srebra oddziałują na peptydogliken i reagują z cysteiną, uszkadzając strukturę ścian komórkowych. Bakteria dosłownie zaczyna się dusić, traci możliwość oddychania ze względu na zamykane kanały przenoszenia elektronów. Kationy przedostają się do wnętrza komórki i wiążą się z kwasami nukleinowymi. To z kolei wywołuje denaturację białka, uszkodzenie struktury, naruszenie istotnej dla drobnoustrojów wymiany gazowej, zaburzenie procesów namnażania, a w końcu unicestwienie bakterii lub wirusa. 

 

Więcej na temat działania jonów srebra: artykuł

 

Udowodniono, że kationy srebra wpływają także na materiał genetyczny. Są one w stanie zaburzać ekspresję genów, przez co hamowana jest synteza białek, które kodują. Jony srebra reagują również z resztami fosforanowymi nukleotydów, przez co DNA bakterii traci potencjał replikacyjny. Jony srebra w przypadku grzybów zaburzają gospodarkę wodną wpływając przez to negatywnie na rozmnażanie. Każda komórka, która nie posiada sprawnej ściany komórkowej narażona jest na niszczące działanie jonów srebra. 

 

Jony srebra a zdrowie

Czy niszczycielska moc jonów srebra jest groźna dla człowieka? Otóż nie. Komórki ssaków mają zupełnie inną powłokę – brak peptydoglikanów – więc srebro na nie nie działa. Wymienione oddziaływanie metalu jest ukierunkowane na strukturę komórkową. Każda komórka bez ścianki chemicznie odpornej jest podatna na oddziaływanie srebra. Dotyczy to wszelkich bakterii i innych organizmów bez ścianek komórkowych, jak na przykład wirusów międzykomórkowych.

 

Zastosowanie jonów srebra w maskach filtrujących

Filtry w maskach wielorazowych Urban’er wyposażone są w warstwę zawierającą jony srebra, która pod wpływem wilgoci aktywuje swoją antybakteryjną, przeciwwirusową i grzybobójczą funkcję. Bakterie zatrzymywane są bezpośrednio na powierzchni włókniny, ograniczając ryzyko ewentualnej infekcji. Jony srebra hamują oddychanie komórkowe bakterii i wirusów. 

 

Co więcej, maseczka zabezpiecza przed przypadkowym i niekontrolowanym dotykaniem ust i twarzy dłońmi, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną powierzchnią, co realnie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i drobnoustrojów.

 

Zastosowanie jonów srebra w maskach filtrujących wyraźnie wzmacnia ich funkcję zabezpieczającą górne i dolne drogi oddechowe oraz zapewnia skuteczną neutralizację obecnych w powietrzu zanieczyszczeń. W walce z bakteriami, wirusami i grzybami zdecydowanie warto mieć je po swojej stronie.